Miasto Mrągowo, z inicjatywy Mrągowskiej Rady Seniorów, realizuje akcję pn. „Koperta życia”. Akcja skierowana jest do mieszkańców naszego Miasta, szczególnie osób chorych i samotnych. „Koperta życia” ma za zadnie zwiększyć poczucie bezpieczeństwa oraz usprawnić pracę zespołów ratownictwa medycznego w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia. Kopertę należy przechowywać w lodówce, w widocznym miejscu. Lodówka jest miejscem umownym, dzięki temu, że wszyscy będą przechowywali je w tym samym miejscu, służby ratownicze będą wiedziały gdzie jej szukać, co przyspieszy akcję ratowania życia. W kopercie znajdują się: karta informacyjna o stanie zdrowia, którą należy wypełnić w porozumieniu z lekarzem, naklejka informacyjna, którą należy nakleić na lodówkę oraz naklejka  sygnalizująca, którą powinno umieścić  się na drzwiach wejściowych do domu bądź kuchni.

Przygotowano 1000 szt. kopert. Dystrybucja odbywa się poprzez lokalne Stowarzyszenia, które działają na rzecz Seniorów oraz poprzez Urząd Miejski w Mrągowie. Osoby zainteresowane posiadaniem „Koperty życia” mogą zgłaszać się do Punktu Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Mrągowie (pokój nr 24, I piętro).

Zestaw zawiera:
- kartę informacyjna o stanie zdrowia
- naklejkę informacyjną na lodówkę
- naklejkę sygnalizującą na drzwi