W tym roku obchodzimy Jubileusz 670-lecia Mrągowa. Z tej okazji  Burmistrz Otolia Siemieniec wyróżni zasłużonych dla naszego miasta pamiątkowym medalem.

Ideą medalu 670-lecia Mrągowa jest wyróżnienie osób szczególnie zasłużonych, którzy zapisali się na kartach historii swoją codzienną pracą, aktywnością i zaangażowaniem oraz przyczyniają się do promocji miasta.

Kandydatów do wyróżnienia Medalem zgłaszać mogą środowiska, organizacje, instytucje i członkowie Kapituły Honorowej bezpośrednio do Burmistrz Miasta Mrągowo w terminie do 15 marca poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Szczegóły: http://www.mragowo.pl/wyroznienia-przyznawane-przez-miasto/medal-670-lecia-mragowa

Regulamin

Formularz zgłoszeniowy