W kościele pod wezwaniem Św. Rafała Kalinowskiego w Mrągowie odbyła się 10 kwietnia  msza w intencji ofiar Zbrodni Katyńskiej i Katastrofy Smoleńskiej. W uroczystości z asystą pocztów sztandarowych, zorganizowaną przez Wojskowy Ośrodek Szkoleniowo - Kondycyjny Mrągowo oraz proboszcza parafii księdza kanonika Roberta Kaniowskiego, uczestniczyli: władze samorządowe, żołnierze i pracownicy resortu obrony narodowej  WOSzK Mrągowo, funkcjonariusze policji i straży pożarnej, leśnicy i mieszkańcy miasta. Mszę świętą, w asyście duchowieństwa mrągowskich parafii, koncelebrował ksiądz prałat Wojciech Świdziński, dziekan dekanatu I w Mrągowie. Po mszy delegacje władz samorządowych i służb mundurowych złożyły kwiaty pod tablicami upamiętniającymi Katyń i Smoleńsk.