W związku z ustawą z dn. 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki, Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie w piśmie z dn. 30.04.2018 r. poinformował Burmistrza Miasta Mrągowo o konieczności usunięcia z tablicy pomnika zlokalizowanego na pl. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Mrągowie napisu „w XXV rocznicę Polski Rzeczpospolitej Ludowej” oraz daty „22.07.1969 r.” ponieważ upamiętniają niesuwerenne i zależne od Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich państwo jakim była Polska Rzeczpospolita Ludowa.