Rozpoczeło się głosowanie Mieszkańców na zadania zgłoszone do Mrągowskiego Budżetu Obywatelskiego 2019. Budżet wynosi 500 tys. zł, w tym 430 tys. zł na zadania inwestycyjne i 70 tys. zł na zadania miękkie. Ulotki promocyjne oraz wszelkie informacje dotyczące MBO 2019 będą udzielane na naszym stoisku podczas Dni Mrągowa (namiot Miasta na placu Unii Europejskiej).

Kto może głosować?

Prawo udziału w głosowaniu ma każdy mieszkaniec Mrągowa.


Kiedy i gdzie można oddać głos?

Głosowanie odbywa się w terminie od 2 do 15 lipca 2018 roku w sposób bezpośredni poprzez wypełnienie karty do głosowania i wrzucenie jej do urny w Punkcie Obsługi MBO 2019 (referat Strategii, Rozwoju i Promocji) w Urzędzie Miejskim w Mrągowie w okresie od 2-6.07.2018 r. oraz 9-13.07.2018 r. w godzinach od 8:00 do 15:00. W weekendy namiot promocyjny MBO 2019  z urną w następujących terminach i lokalizacjach:
- 7 lipca 2018 r. (sobota) w godzinach od 11:00 do 16:00 przy Amfiteatrze
- 8 lipca 2018 r. (niedziela) w godzinach od 13:00 do 18:00 przy Molo
- 14 lipca 2018 r. (sobota) oraz 15 lipca 2018 r. (niedziela) w godzinach od 11:00 do 16:00 przy parkingu hali widowiskowo-sportowej (poczas LOTTO 3x3 Quest)

Gdzie znajdują się karty do głosowania?

Kartę do głosowania  można otrzymać  w Urzędzie Miejskim w Punkcie Obsługi MBO 2019 (referat Strategii, Rozwoju i Promocji), w recepcji Centrum Kultury i Turystyki lub pobrać bezpośrednio z naszej strony.

Jak głosować?

Każdy głosujący wybiera 2 zadania przedstawione w karcie do głosowania, w tym 1 spośród zadań inwestycyjnych oraz 1 spośród projektów miękkich.

Kiedy odbędzie się liczenie głosów?

Obliczanie wyniku głosowania odbywa się w Urzędzie Miejskim w Mrągowie po zakończeniu głosowania. Obliczenie wyników polega na zsumowaniu liczby wszystkich głosów oddanych na poszczególne zadanie inwestycyjne oraz na zadania miękkie.

Które zadania zostaną zrealizowane?

Do realizacji skierowane zostają zadania inwestycyjne z największą liczbą głosów, których wartość wyniesie łącznie 430 tys. zł oraz zadania miękkie, których maksymalna wartość nie przekroczy łącznie 70 tys. zł.  W przypadku gdy koszt zadania, który uzyskał największą liczbę głosów,  nie wyczerpuje puli środków, do realizacji skierowane zostaną następne zadania według liczby otrzymanych głosów.

 

Kiedy zostaną opublikowane wyniki głosowania?

Wyniki głosowania poznamy 20 lipca 2018 r. Będą one ogłoszone na stronie internetowej www.mragowo.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz przekazane lokalnym mediom.

Zestawienie zadań

 

 

Zadania inwestycyjne

 

 

Nazwa zadania | Krótki opis

Wartość zadania

1

Zagospodarowanie placu zabaw dla dzieci w Parku Sikorskiego

Zakup i montaż urządzeń

99 995 zł

2

Budowa miejsc postojowych dla samochodów i remont chodnika na os. Mazurskim

99 960 zł

3

Mrągowski Pumptruck
 

Budowa toru jazdy dla rowerów w lokalizacji przy Orliku przy ul. Żołnierskiej

100 000 zł

4

Park Młodego Naukowca
 

Zakup i instalacja 7 miejsc naukowych interaktywnych instalacji prezentujących zjawiska przyrodnicze: np. kołyska newtona, zegar słoneczny, szumiące rury, kalejdoskop luster, pryzmat, platforma równowagi, soczewki

100 000 zł

5

Wykonanie mobilnej platformy scenicznej do wielokrotnego użytku wraz ze stajenką żłobka bożonarodzeniowego

Zakup mobilnej platformy scenicznej, zakup podestu scenicznego oraz wykonanie stajenki

74 175 zł

6

Relaks nad stawkiem, czyli doposażenie zaplecza ulic Plutonowej, Sienkiewicza i Żołnierskiej

Uporządkowanie brzegów stawku, zakup i postawienie altany, zakup ławek, urządzeń siłowni zewnętrznej i urządzeń placu zabaw dla dzieci stolików do zamontowania na stałe

84 500 zł

 

 

Zadania „miękkie”

 

 

Nazwa zadania | Krótki opis

Wartość zadania

1

Hardcorowy Bieg Kowboja
 

Bieg z przeszkodami, nocą, w okresie zimowym w styczniu 2019 roku na terenie Miasteczka Mrongoville

14 000 zł

2

Orszak Trzech Króli – przemarsz orszaku ulicami miasta w święto Trzech Króli
 

Zakup strojów dla króli oraz uczestników orszaku, w tym mobilnego nagłośnienia

13 630 zł

3

Mrągowski Festiwal Literacki – Zaczytane Mazury
 

Organizacja wydarzenia, festiwalu literackiego przy skwerze JPII i molo – prelekcje, spotkania autorskie z pisarzami, wystawa wydawnictw, stoiska propagujące kulturę

14 000 zł

4

Interaktywna wystawa motocykli zabytkowych podczas Dni Mrągowa 2019

Prezentacja motocykli, organizacja koncertu, catering

14 000 zł

5

Koncert z gwiazdą połączony z akcją charytatywną
 

Bezpłatny koncert dla wszystkich mieszkańców w kościele Ewangelicko-Augsburskim, połączony z akcją informacyjną o konkretnej chorobie. Zbiórka pieniędzy dla potrzebującej osoby

14 000 zł

6

Sportowy Dzień Dziecka

Połączony z organizacją miasteczka rowerowego oraz występami akrobatycznymi

13 770 zł

7

Entry Street 2

Ogólnopolskie zawody taneczne

14 000 zł

8

Ścieżka Edukacyjna historii mrągowskich jednostek wojskowych

Wykonanie i montaż 12 plansz tematycznych, wykonanie i montaż 2 masztów flagowych

14 000 zł

9

Mrągowo na sportowo

Organizacja w okresie wakacji bezpłatnych zajęć aktywizujących dla mieszkańców Mrągowa m.in.: zumba, joga, trening funkcjonalny, zajęcia crosffitowe, kettlebells

14 000 zł