27 lipca 2018 r. Gmina Miasto Mrągowo złożyła wniosek o dofinansowanie projektu „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Bohaterów Warszawy 4” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Osi priorytetowej: Efektywność energetyczna,

Działania: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków

Poddziałania: Efektywność energetyczna w budynkach publicznych

Poziom dofinansowania 80,99 %

Wkład własny 19,1 %

Zakres przewidzianych robót: docieplenie ścian i stropów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana instalacji centralnego ogrzewania, wymiana instalacji ciepłej wody użytkowej, wentylacja mechaniczna, wymiana oświetlenia.

Rozstrzygnięcie konkursu zaplanowane jest na luty 2019 r.