Wyłoniono wykonawcę robót pn „Zagospodarowanie terenu przy budynku na ulicy Sienkiewicza 16 w Mrągowie”.

Roboty budowlane wykona mrągowska firma BRUKAN Andrzej Bajno. Wartość robót budowlanych wynosi ok. 284 tyś zł. W ramach inwestycji przewidziano do wykonania utwardzenie nawierzchni terenu przed budynkiem, budowę oświetlenia ulicznego oraz kanalizacji deszczowej zapewniającej odwodnienie utwardzonego terenu.

Równolegle z ww. pracami będzie prowadzony, przez innego wykonawcę, remont budynku przy ul. Sienkiewicza 16 mający na celu dostosowanie jego pomieszczeń pod działalność Klubu Senior +.

Celem strategicznym Programu Senior+ jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym seniorów poprzez rozbudowę infrastruktury ośrodków wsparcia w środowisku lokalnym. Inauguracja działalności mrągowskiego klubu seniora przewidziana jest jeszcze w tym roku.