Do końca wakacji został wykonany remont kładki pieszej od os. Parkowego.Planowana jest również przebudowa istniejących schodów od osiedla Parkowego do kładki oraz budowa nowego chodnika.

Wykonano nową nawierzchnię z polbruku oraz izolacjo-nawierzchni na płycie pomostu, demontaż starych i montaż nowych barierek na obiekcie, oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne dolnych półek wtopionych dźwigarów stalowych, naprawa zniszczonych elementów betonowych (gzymsy, spód przęsła oraz ściany przyczółków) zaprawami naprawczymi, malowanie farbą epoksydową naprawionych elementów betonowych.  Wartość robót budowlanych wyniosła ponad 120 tys. zł

Miasto opracowało również dokumentację projektową na przebudowę istniejących schodów terenowych prowadzących od osiedla Parkowego do kładki  oraz budowę chodnika z polbruku łączącego wyremontowany obiekt z ul Rynkową. Obecnie trwa procedura wydawania pozwolenia na budowę. Inwestycja planowana do realizacji jeszcze w tym roku.