W piątek 13 października br. w mrągowskim Centrum Kultury i Turystyki odbyły się obchody Dnia Edukacji Narodowej. W uroczystym spotkaniu udział wzięli dyrektorzy, nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi samorządowych placówek oświatowych, przedstawiciele związków zawodowych, niepublicznych placówek oświatowych, członkowie Rad Rodziców, Samorządów Uczniowskich oraz radni Rady Miejskiej.  Podczas gali Burmistrz Otolia Siemieniec podziękowała nauczycielom za ich pracę oraz trud wkładany w proces nauczania i wychowania młodych mieszkańców Mrągowa. Uroczystościom towarzyszyły specjalnie przygotowane występy artystyczne w wykonaniu uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Generała Stefana „Grota” Roweckiego w Mrągowie.

Już od wielu lat podczas obchodów Dnia Edukacji Narodowej kontynuowana jest tradycja wręczania nauczycielom  Nagród Burmistrza Miasta, którzy w sposób szczególny wyróżnili się w swojej pracy dydaktyczno-wychowawczej.

 Nagrody otrzymali:

1.       Anna Daciuk -  wicedyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4  im. Generała Stefana „Grota” Roweckiego w Mrągowie

2.       Barbara Dziewiałtowska-Gintowt - nauczyciel w Młodzieżowym Domu Kultury w Mrągowie

3.       Aleksandra Januszewska - nauczyciel wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika  w Mrągowie

4.       Danuta Stachelek - nauczycielem języka polskiego w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernikaw Mrągowie

5.       Edward Suchan  - dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4  im. Generała Stefana „Grota” Roweckiegow Mrągowie

6.       Katarzyna Szablak  - nauczyciel geografii w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Generała Stefana „Grota” Roweckiego w Mrągowie

7.       Małgorzata Trzeciakiewicz - dyrektor Gimnazjum Nr 1 przy Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Mrągowie

8.       Marta Tułazińska - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Stefana „Grota Roweckiego w Mrągowie

9.       Małgorzata Tylińska - nauczyciel Przedszkola Nr 2 „Bajka”w Mrągowie

10.    Jolanta Wachowicz- nauczyciel wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika  w Mrągowie

11.    Beata Werema – Kolec -pedagog w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Mrągowie

12.    Iwona Wojtkiewicz - nauczyciel Przedszkola Nr 1 „Stokrotka” w Mrągowie

 

Obchody Dnia Edukacji Narodowej były również okazją do wyróżnienia osób szczególnie zasłużonych dla mrągowskiej oświaty i kultury, którzy zapisali się na kartach historii Mrągowa swoją codzienną pracą, aktywnością i zaangażowaniem w sprawy Miasta. Zostali oni uhonorowani jednym z najbardziej prestiżowych odznaczeń Miasta – pamiątkowym Medalem 670-lecia, przyznanym przez Kapitułę z okazji obchodzonego w tym roku Jubileuszu Mrągowa.

Medale otrzymali:

1.       Teresa Bałdyga  - pedagog w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

2.       Mariola Dziamałek – była dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Generała Stefana „Grota” Roweckiego w Mrągowie

3.       Anna Ostrówka  - była  dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mrągowie          

4.       Elżbieta Połomka  - dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 1  „Stokrotka” w Mrągowie

5.       Teresa Zera – dyrektor Niepublicznego Przedszkola i

6.       Żłobka „Kubuś” w Mrągowie

        7.       Dariusz Żyłowski – dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Mrągowie

8.       Edward Suchan - dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4  im. Generała Stefana „Grota” Roweckiego w Mrągowie