Zapraszamy na dyskusję publiczną dotyczącą projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mrągowo – terenów mieszkaniowo-usługowych, która odbędzie się w dniu 19.11.2018 r. o godzinie 16.00 w sali nr 1 Urzędu Miejskiego w Mrągowie.

Plan miejscowy dotyczy między innymi terenów mieszkaniowych pomiędzy ulicą Olsztyńską i ulicą Torową (ulice: Krasińskiego, Kochanowskiego, Orzeszkowej, Tuwima, pl. Słowackiego), terenów Spółdzielni Mleczarskiej Mlekpol oraz terenów położonych bezpośrednio przy obwodnicy Miasta, tj. nieruchomości zakładu produkcyjnego Adams oraz terenów po przeciwnej stronie obwodnicy. Ponadto projekt przedmiotowego planu obejmuje teren Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o., położony na osiedlu Mazurskim.

Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mrągowo – terenów mieszkaniowo-usługowych wyłożony został do publicznego wglądu od 05.11.2018 r. do 29.11.2018 r. Uwagi do projektu planu może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie. Uwagi należy wnieść na piśmie w terminie do 14.12.2018 r.

Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mrągowo

Mapa 1

Mapa 2