Z A P R  A S Z A M

na  II Sesję Rady Miejskiej w Mrągowie, która odbędzie się w dniu 10 grudnia 2018 roku (poniedziałek) o godz. 1500  w sali Nr 1 Urzędu Miejskiego w Mrągowie, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Sesji.
  2. Ogłoszenie porządku obrad.
  3. Zatwierdzenie protokołu Nr I/2018z dnia 22.11.2018r.
  4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta o pracach pomiędzy sesjami.
  5. Podjęcie uchwał w sprawie:

1)      ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej w Mrągowie,

2)      ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej,

3)      ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,

4)      wyboru przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej w Mrągowie,

5)      wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,

6)      wyboru przewodniczącego  Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,

7)      wyboru przedstawiciela Gminy Miasto Mrągowo do Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020,

8)      ustalenia wysokości wynagrodzenia Burmistrza Miasta Mrągowa,

9)      uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mrągowo – terenów usług turystycznych .

     6. Wolne wnioski i informacje.

     7. Zamknięcie posiedzenia.                   

                                                                                            

Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                       (-) Waldemar Cybul

 

Transmisja sesji online