Seniorzy coraz częściej stają się ofiarami nieuczciwych praktyk handlowych ze strony rozmaitych firm i naciągaczy. Schemat z reguły wygląda podobnie. Starczy człowiek odbiera telefon np. z banku, firmy handlowej, telekomunikacyjnej, energetycznej czy ubezpieczeniowej.

Bywa, że naciągacze odwiedzają seniora w domu. Osoba, która prowadzi rozmowę, zwykle przedstawia się z imienia i nazwiska, wydaje się miła i pomocna. Wzbudza zaufanie. Szybko też zaczyna namawiać swojego rozmówcę do skorzystania z "wyjątkowej oferty" lub "promocji". Doradza np. zmianę aktualnego abonamentu telefonicznego, zawarcie nowej umowy na dostawę energii elektrycznej, wzięcie kredytu czy wykupienie polisy.

Polskie Radio Obywatelskie, korzystając z uprawnień stowarzyszenia do działania w interesie społecznym, podejmuje w takich przypadkach interwencję i doprowadza do unieważnienia nieuczciwych umów, zawartych w wyniku wprowadzenia seniorów w błędne przeświadczenie, że są one dla nich korzystne.

Warto skorzystać z pomocy - telefon 42 279 73 55.

Druk wniosku o podjęcie interwencji