Przypominamy przedsiębiorcom, którzy prowadzą sprzedaż napojów alkoholowych, że do końca stycznia należy złożyć oświadczenie o wartości sprzedaży brutto alkoholu za ubiegły rok oraz wpłacić pierwszą ratę opłaty za korzystanie z zezwolenia.

Przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych wnosi opłatę w wysokości:
 - 525 zł, jeśli wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim nie przekroczyła 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa. W przypadku przekroczenia kwoty opłata wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.
 - 525 zł, jeśli wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim nie przekroczyła 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem  piwa). W przypadku przekroczenia kwoty opłata wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.
 - 2100 zł, jeśli wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim nie przekroczyła 77.000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu. W przypadku przekroczenia kwoty opłata wynosi 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim

Opłaty należy dokonać w trzech równych ratach w terminach:

  • do 31 stycznia,
  • do 31 maja
  • do 30 września

Opłatę należy wpłacać w kasie Urzędu Miejskiego w Mrągowie w pokoju nr 56 w godzinach: poniedziałek 8:00-16:00, pozostale dni 9:00-14:00 lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego PKO BP  39 1020 3639 0000 8202 0005 0617 

Pobierz druk oświadczenia o sprzedaży.