W dniu 29 stycznia br. odbyło się pierwsze spotkanie Mrągowskiej Rady Seniorów II Kadencji, podczas którego Burmistrz Mrągowa Stanisław Bułajewski wręczył nowym Członkom Rady zaświadczenia o ich wyborze.

Mrągowska Rada Seniorów liczy 14 członków, wybranych przez Burmistrza, spośród kandydatów zgłoszonych przez podmioty działające w Mrągowie na rzecz Seniorów. Do zadań Rady należy podejmowanie, we współpracy z władzami Miasta, działań zmierzających do integracji środowisk osób starszych, wzmacniania udziału Seniorów w życiu społeczności lokalnej oraz podtrzymywania solidarności międzypokoleniowej.               

W skład Mrągowskiej Rady Seniorów II Kadencji wchodzą Wojciech Rudnicki - Przewodniczący Rady, Teresa Gieczewska - Zastępca Przewodniczącego Rady, Regina Bawirsz – Sekretarz Rady oraz Członkowie: Lucyna Abramowska, Jerzy Balcerzak, Adam Kacprzak, Witold Maj, Tadeusz Malinowski, Marian Miksza, Jadwiga Puławska, Halina Sawicka, Henryka Sawicz, Anna Sokołowska, Jan Tymiński. 

Dyżury przedstawicieli Rady odbywają się w każdy piątek w godzinach od 10.00 do 12.00 w budynku przy ul. Mrongowiusza 1 w Mrągowie (stadion miejski).