Burmistrz Miasto Mrągowo powołał Radę Sportu na lata 2020-2022. Znamy nazwiska osób tworzących to jedenastoosobowe gremium.

Jedenastu przedstawicieli lokalnego środowiska sportowego zostało powołanych na podstawie Zarządzenia nr 16/2020 Burmistrza Miasta Mrągowo z dnia 6 lutego 2020 r. do Mrągowskiej Rady Sportu — organu sprawującego funkcje opiniodawczo – doradcze w sprawach związanych z kulturą fizyczną i sportem Miasta.

Rada Sportu przy Burmistrzu Miasta Mrągowo liczy 11 członków, a w jego skład wchodzą:
1) Katarzyna Detyna
2) Dariusz Papiernik
3) Paweł Mierczak
4) Dariusz Knorps
5) Andrzej Wachowicz
6) Dominik Macinkjan
7) Arkadiusz Cała
8) Radosław Rogowski
9) Maciej Kazimierski
10) Paweł Harasim
11) specjalista ds. imprez masowych i sportowych przy CKiT w Mrągowie

Akty powołania z rąk Burmistrza Miasta Mrągowo, dr hab. Stanisława Bułajewskiego członkowie gremium otrzymają podczas pierwszego spotkania nowo wybranej Mrągowskiej Rady Sportu, które odbędzie się w poniedziałek (17 lutego br.) w Mrągowskim Centrum Aktywności Lokalnej o godz. 16.30.