Burmistrz Miasta Mrągowo informuje, iż w wyniku zastosowania procedury wynikającej  z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016 poz. 239 z późn. zm.) została podpisana umowa o wsparcie zadania publicznego pn. Festyn Średniowieczny ,,Gothicum”.

 Zadanie realizowane będzie w terminie od 26.06.2017 r. do 30.08.2017 r. przez Mrągowskie Stowarzyszenie Galindia w Mrągowie. Gmina Miasto Mrągowo dofinansowała realizację zadania w kwocie 3.000 zł.