EKZ.8135.3.15.2017                                                                           
Mrągowo, 28.07.2017 r.

KOMUNIKAT

Burmistrz Miasta Mrągowo informuje, iż w wyniku zastosowania procedury wynikającej  z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016 poz. 239 z późn. zm.) została podpisana umowa o wsparcie zadania publicznego pn. „Granty w zakresie wspierania działań na rzecz osób, rodzin i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez działania edukacyjne, organizację wypoczynku letniego i zimowego oraz imprez profilaktycznych - Organizacja ogólnopolskiego turnieju koszykówki ulicznej Korona 3X3: Mrągowo Open”.

Zadanie realizowane będzie w terminie od 28.07.2017 r. do 30.09.2017 r. przez Stowarzyszenie 3X3 Polska w Mrągowie. Gmina Miasto Mrągowo dofinansowała realizację zadania w kwocie 8.000 zł.