EKZ.8135.3.16.2017                                                                           
Mrągowo, 16.08.2017 r.

 

KOMUNIKAT

 

Burmistrz Miasta Mrągowo informuje, iż w wyniku zastosowania procedury wynikającej  z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016 poz. 239 z późn. zm.) została podpisana umowa o wsparcie zadania publicznego pn. „Granty na zadania w zakresie działań na rzecz osób i grup zagrożonych  wykluczeniem społecznym, poprzez działania edukacyjne, organizację imprezy sportowej z działaniami profilaktycznymi - Organizacja Mistrzostw Polski Cross Country”.

Zadanie realizowane będzie w terminie od 16.08.2017 r. do 30.09.2017 r. przez Mrągowskie Stowarzyszenie Młodzieży, Gmina Miasto Mrągowo dofinansowała realizację zadania w kwocie 10 000 zł.