Informacja o wynikach wyboru ofert na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień od alkoholu i od innych środków psychoaktywnych oraz z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Burmistrz Miasta Mrągowo informuje, że w wyniku zakończenia procedury wyboru ofert na realizację w 2018 r., zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień od  alkoholu i od innych środków psychoaktywnych oraz z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zostali wybrani następujący wykonawcy:

1. Pani Bożena Niedźwiedzka, zam. w Mrągowie realizacja zadania: prowadzenie w Punkcie Konsultacyjno – Informacyjnym RPA w Mrągowie, dyżuru wstępnego motywowania do podjęcia leczenia odwykowego, w wymiarze 3 godziny tygodniowo.

2. Pani Irena Krajewska, zam. w Mrągowie,  realizacja zadania: prowadzenie wywiadów środowiskowych dotyczących rodzin, w których występują problemy uzależnienia od alkoholu oraz przemoc.

3. Pani Bożena Niedźwiedzka, zam. w Mrągowie realizacja zadania: prowadzenie zajęć terapeutycznych dla  dwóch  grup: grupy  osób  uzależnionych od alkoholu  oraz  dla  grupy sprawców przemocy w rodzinie, w łącznym wymiarze 6 godzin tygodniowo.

4. Pani Bożena Niedźwiedzka, zam. w Mrągowie,  realizacja zadania: prowadzenie w Punkcie Konsultacyjno  –  Informacyjnym   RPA w Mrągowie grupy wsparcia dla ofiar przemocy w wymiarze 3 godziny tygodniowo.

5. Pani Bożena Łapka,  zam. w Mrągowie, realizacja zadania: prowadzenie zajęć socjoteraupeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, w Gimnazjum  Nr 1 przy OSiW OHP w Mrągowie, w  wymiarze 2 godziny tygodniowo, z wyłączeniem  dni  wolnych od zajęć szkolnych

6. Pani Jolanta Kaliszuk, zam. w Mrągowie, realizacja zadania: udzielanie pomocy prawnej rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i  uzależnienia od innych środków psychoaktywnych  oraz  przemoc  w  rodzinie, w Punkcie  Konsultacyjno - Informacyjnym RPA, w wymiarze 3 godziny tygodniowo.

7. Pani Barbara Kiśluk, zam. Muntowo, 11 - 700   Mrągowo, realizacja zadania: udzielanie pomocy psychologicznej dla ofiar przemocy domowej, w Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym oraz na terenie Miasta, w  wymiarze 5 godzin tygodniowo.

8. Pani Halina Sierpińska zam. Mrągowo, realizacja zadania: wydawanie opinii psychologicznych,   w przedmiocie uzależnienia od alkoholu wobec osób kierowanych przez Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wskazanie rodzaju zakładu leczniczego.

9. Pan Karol Talkowski zam. w Olsztynie, realizacja zadania: wydawanie opinii psychiatrycznych, w przedmiocie uzależnienia od alkoholu wobec osób kierowanych przez Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wskazanie rodzaju zakładu leczniczego.