KOMUNIKAT

Burmistrz Miasta Mrągowo informuje, iż w wyniku zastosowania procedury wynikającej z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016 poz. 239 z późn. zm.) została podpisana umowa o wsparcie zadania publicznego pn. „Granty na zadania  w zakresie wspierania działań na rzecz osób, rodzin i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez działania edukacyjne, organizację wypoczynku letniego i zimowego oraz imprez profilaktycznych – Puchar Mazur 5”.

Zadanie realizowane będzie w terminie od 01.03.2018 r. do 30.04.2018 r. przez Stowarzyszenie Kaliniak Team Mrągowo, Gmina Miasto Mrągowo dofinansowała realizację zadania   w kwocie    8.920 zł.