KOMUNIKAT

 

dotyczący zlecenia realizacji zadania publicznego

z pominięciem otwartego konkursu ofert

 

Burmistrz Miasta Mrągowo informuje, że w dniu 12 marca 2018 r. do Urzędu Miejskiego w Mrągowie wpłynęła oferta Hospicjum Domowego im. Św. Wojciecha z siedzibą w Mrągowie na realizację zadania publicznego w zakresie promocji i organizacji wolontariatu, w formie wsparcia, pn. „Szkolenie kandydatów do wolontariatu hospicyjnego.

 

Zgodnie z art. 19 a ust.4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2016 poz. 1817) każdy, w terminie 7 dni od daty zamieszczenia oferty w:

 

-        Biuletynie Informacji Publicznej;

-        na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mrągowie;

-        na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Mrągowie;

 

może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

 

Uwagi można zgłaszać pisemnie na adres Urzędu Miejskiego w Mrągowie, ul. Królewiecka 60A, 11 – 700 Mrągowo z dopiskiem: „Uwagi do projektu pn.Szkolenie kandydatów do wolontariatu hospicyjnego”.

 

Informacji udziela w Referat Edukacji, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej, pok. 28 , tel. 89 741 90 13.