Burmistrz Miasta Mrągowo informuje, że w wyniku zastosowania procedury wynikającej z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 1817) została podpisana umowa o wsparcie zadania publicznego w zakresie promocji i organizacji wolontariatu pn. „Szkolenie kandydatów do wolontariatu hospicyjnego”.

Zadanie realizowane będzie w terminie od 27.03.2018 r. do 23.06.2018 r. przez Hospicjum Domowe im. św. Wojciecha w Mrągowie. Gmina Miasto Mrągowo dofinansowała realizację zadania w kwocie 3.000 zł.