Burmistrz Miasta Mrągowo informuje, że w wyniku zakończenia procedury wyboru ofert na opracowanie diagnozy problemów uzależnień Gminy Miasto Mrągowo, został wybrany następujący wykonawca:

 

Ośrodek Psychoprofilaktyki Nowa Perspektywa, ul. Krasickiego 27/1, 30-513 Kraków.