KOMUNIKAT

 

Burmistrz Miasta Mrągowo informuje, że w wyniku zastosowania procedury wynikającej z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznegoi o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2018 poz. 450) została podpisana umowa o wsparcie zadania publicznego pn. ,,24. Festiwal Kultury Kresowej”.

Zadanie realizowane będzie w terminie od 18.06.2018 r. do 12.09.2018 r., przez Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej Oddział w Mrągowie. Gmina Miasto Mrągowo dofinansowała realizację zadania w kwocie 10.000 zł.