KOMUNIKAT

 

 

Burmistrz Miasta Mrągowo informuje, iż w wyniku zastosowania procedury wynikającej z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznegoi o wolontariacie (Dz. U. 2016 poz. 239 z późn. zm.)została podpisana umowa o wsparcie zadania publicznego pn. „Granty na zadania  w zakresie wspierania działań na rzecz osób, rodzin  i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez działania edukacyjne, organizację wypoczynku letniego i zimowego oraz imprez profilaktycznych – Żeglarskie Grand Prix Mrągowa 2018”.

Zadanie realizowane będzie w terminie od 20.06.2018 r. do 28.08.2018 r. przez Mrągowskie Towarzystwo Regatowe „Czos”,Gmina Miasto Mrągowo dofinansowała realizację zadania  w kwocie  8.000 zł.