KOMUNIKAT

dotyczący zlecenia realizacji zadania publicznego

z pominięciem otwartego konkursu ofert

 

Burmistrz Miasta Mrągowo informuje, że w dniu 29 czerwca 2018 r. do Urzędu Miejskiego w Mrągowie, wpłynęła oferta Mrągowskiego Stowarzyszenia „GALINDIA” z siedzibą  w Mrągowie na realizację zadania publicznego, w formie wsparcia, pn."Festyn Średniowieczny „Gothicum”.

Zgodnie z art. 19 a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 i 395), każdy w terminie 7 dni od daty zamieszczenia oferty w:

-        Biuletynie Informacji Publicznej

-        na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mrągowie

-        na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Mrągowie

może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

 

Uwagi można zgłaszać pisemnie na adres Urzędu Miejskiego w Mrągowie, ul. Królewiecka 60A, 11 – 700 Mrągowo z dopiskiem: Uwagi do projektu pn. Festyn Średniowieczny „Gothicum”.

Informacji udziela Referat Edukacji, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej, pok. nr 27,  tel. 89 741 90 13.