KOMUNIKAT

 

Burmistrz Miasta Mrągowo informuje, iż w wyniku zastosowania procedury wynikającej  z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016 poz. 239 z późn. zm.)została podpisana umowa o wsparciu zadania publicznego pn. „Granty na zadania  w zakresie wspierania działań na rzecz osób, rodzin i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez działania edukacyjne, organizację wypoczynku letniego i zimowego oraz imprez profilaktycznych – Profilaktyka z aktywnością sportową. Mrągowskie turnieje piłki siatkowej plażowej dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych”.

Zadanie realizowane będzie w terminie od 14.07.2018 r. do 30.09.2018 r. przez Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Omega” w Mrągowie,Gmina Miasto Mrągowo dofinansowała realizację zadania w kwocie  3.000 zł.