KOMUNIKAT

 

Burmistrz Miasta Mrągowo informuje, że w wyniku zastosowania procedury wynikającej z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016 poz. 239 z późn. zm.) została podpisana umowa o wsparcie zadania publicznego pn. Festyn Średniowieczny ,,Gothicum”.

Zadanie realizowane będzie w terminie od 15.07.2018 r. do 15.09.2018 r., przez Mrągowskie Stowarzyszenie Galindia w Mrągowie, Gmina Miasto Mrągowo dofinansowała realizację zadania w kwocie 3 000 zł.