Burmistrz miasta Mrągowo informuje, że w ramach konkursu na wykonanie zadań publicznych z zakresu wspierania działań na rzecz osób, rodzin i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez działania edukacyjne, organizację wypoczynku letniego i zimowego oraz imprez profilaktycznych  w roku 2018 nie wpłynęła żadna oferta.