Burmistrz Miasta Mrągowo, informuje o konkursie,  na tworzenie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobków, klubów dziecięcych i opiekuna dziennego, który zostanie ogłoszony w dniu  27 lipca 2018 r. przez Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie.  Nabór wniosków będzie trwał od 30 sierpnia do 13 września 2018 r. Ponadto 1 sierpnia, w hotelu Villa Pallas przy ul Żołnierskiej w Olsztynie, w godzinach 10.00 - 13.00, odbędzie się spotkanie informacyjne, dot. założeń konkursu. Szczegóły dostępne są na stronie internetowej: http://rpo.wupolsztyn.praca.gov.pl/-/7437836-spotkanie-informacyjne-dzialanie-10-4.

Podmioty prowadzące żłobki i kluby dziecięce oraz zatrudniające dziennych opiekunów oraz osoby prowadzące działalność na własny rachunek jako dzienni opiekunowie w Mrągowie mogą otrzymać dotację celową na dzieci objęte opieką, co reguluje Uchwała Nr XLII/2/2018 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów oraz dla osób prowadzących działalność na własny rachunek jako dzienni opiekunowie.

Wobec powyższego serdecznie zachęcam do wzięcia udziału w konkursie, szczegóły dostępne są na stronie: http://rpo.wupolsztyn.praca.gov.pl