Informujemy, że w dniach od 05.09.2018 do 21.09.2018 w ciągu ulic: Pl. Wyzwolenia, Warszawska, Ratuszowa, Pl. Kajki i Roosevelta w Mrągowie prowadzone będą prace polegające na budowie elektroenergetycznej linii kablowej. W związku z realizacją tych prac, koniecznym jest miejscowe prowadzenie robót ziemnych przy zajęciu całej szerokości chodników.  Inwestorem przedsięwzięcia jest ENERGA OPERATOR S.A. Z góry przepraszamy Mieszkańców Miasta i przybyłych Gości za utrudnienia w ruchu. Wprowadzone zmiany w organizacji podyktowane są bezpieczeństwem ruchu drogowego.