Komunikat

Burmistrz Miasta Mrągowo informuje, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs na realizację zadania publicznego pn.„Wspieranie działań na rzecz osób, rodzin i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez działania edukacyjne, organizację wypoczynku letniego i zimowego oraz imprez profilaktycznych” w 2018 roku.

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego, została przyznana dotacja w kwocie:

- 6 000 zł dla Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej Związku Harcerstwa Polskiego.