OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH
                 Z MIESZKAŃCAMI GMINY MIASTO MRĄGOWOZgodnie z Uchwałą XXIX/3/2013 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 28.02.2013 r. w sprawie  określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miasto Mrągowo, Burmistrz Miasta Mrągowo ogłasza konsultacje społeczne projektu dokumentu  „Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Miasto Mrągowo na lata 2019 – 2021”

  1. Termin konsultacji: od 01.10.2018 r. do 15.10.2018 r.
  2. Celem konsultacji jest poznanie opinii mieszkańców Mrągowa o przygotowanym dokumencie.
  3. W konsultacjach mogą uczestniczyć wszyscy mieszkańcy Gminy Miasto Mrągowo, posiadający czynne prawo wyborcze oraz  organizacje pozarządowe, placówki oświatowe i instytucje realizujące zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii,mające siedzibę na terenie Gminy Miasto Mrągowo.
  4.  Konsultacje zostaną przeprowadzone w następujących formach:
     1) poprzez umieszczenie dokumentu, podlegającego konsultacjom, na stronie internetowej Urzędu i przyjmowanie uwag na piśmie w formie papierowej lub elektronicznej, za pomocą formularza konsultacyjnego, który stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia,
     2) poprzez wyłożenie dokumentu w Urzędzie Miejskim w Mrągowie.
  5.  Dokument oraz formularz konsultacji dostępne będą w Punkcie Obsługi Interesanta (pokój nr 24, I piętro) Urzędu Miejskiego, na stronie internetowej: www.mragowo.pl  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Formularze mogą być składane w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., na temat wiadomości: Konsultacje społeczne dokumentu „Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Miasto Mrągowo na lata 2019 – 2021”.Formularze mogą być  także składane w wersji papierowej w Sekretariacie Urzędu Miejskiego (I piętro pok. nr 17) lub wysyłane na adres: Urząd Miejski w Mrągowie, ul. Królewiecka 60 A, 11-700 Mrągowo.  Na kopercie  należy umieścić napis: Konsultacje społeczne dokumentu „Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Miasto Mrągowo na lata 2019 – 2021”.Informacji udziela Paulina Koneszko - Referat Edukacji, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej, pod nr telefonu 89 741 90 04, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  6. Wyniki konsultacji zamieszczone będą na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń, nie później niż 30 dni od zakończenia konsultacji.  

             Załączniki: 
             Załącznik Nr 1
– Formularz  do konsultacji
             Załącznik Nr 2 – Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2019 – 2021