OGŁOSZENIE

O KONSULTACJACH Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
I PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO

 

Zgodnie z Uchwałą Nr LII/8/2010 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 28 października 2010 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku  Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,   

Burmistrz Miasta Mrągowo ogłasza

konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

1.      Przedmiot konsultacji dotyczy projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Miasto Mrągowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019

2.      Forma konsultacji: formularz konsultacji zamieszczony na stronie internetowej Miasta Mrągowo www.mragowo.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim.

Konsultacje polegają na wypełnieniu formularza konsultacji, w którym można wyrazić opinię na temat Rocznego Programu Współpracy na 2019 rok.

3.      Termin konsultacji: od 27 września do 5 października 2018

Wypełnione ankiety i formularze dotyczące konsultacji można składać w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w pok. nr 17, przesłać pocztą tradycyjną na adres Urzędu Miejskiego lub emailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Na kopercie lub w tytule e-maila należy wpisać KONSULTACJE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 2019.

  1. Wyniki konsultacji:

Wyniki konsultacji wraz ze stanowiskiem Burmistrza Miasta Mrągowo zamieszczone zostaną na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Mrągowie oraz na tablicy ogłoszeń, nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji.

Komórką odpowiedzialną za konsultacje jest Referat Strategii, Rozwoju i Promocji Urzędu Miejskiego w Mrągowie, nr tel. 89 741 90 41.

Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące dla organów Miasta Mrągowo.

Załaczniki:

Projekt Programu Współpracy

Formularz konsultacji