Pojawiające się w ostatnich dniach awarie oświetlenia ulicznego na terenie Mrągowa: na os. Mazurskim, ul. M.C. Skłodowskiej, Rondzie Dzieci Wojny. Os. Nikutowo związane są z uszkodzeniami na liniach oświetleniowych. Obecnie zostało przywrócone świecenie w trybie awaryjnym, co może powodować niesprawność pojedynczych punktów oświetlenia ulicznego na wymienionych obwodach.

Konserwator oświetlenia ulicznego – Energa Oświetlenie Sp. z o.o. usunie uszkodzenia linii zasilających oświetlenie uliczne w dniu 28.12.2018r.