Burmistrz Miasta Mrągowo informuje o  następujących zmianach w ogłoszeniu dotyczącym zaproszenia do składania ofert na realizację, w 2019 r., zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień:

1)      zdanie „Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz unieważnia zamówienia bez podania przyczyn.”, otrzymuje nowe brzmienie: „Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnia zamówienia bez podania przyczyn.”

2)      wymagania szczegółowe w zadaniu pn. „Udzielanie w pomieszczeniu Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego w Mrągowie pomocy prawnej rodzinom, w których występują problemy uzależnień od alkoholu  i od innych środków psychoaktywnych oraz przemoc w rodzinie, w łącznym wymiarze 3 godziny tygodniowo”, otrzymują brzmienie:

 - wykształcenie wyższe prawnicze,

- doświadczenie w udzielaniu porad prawnych z zakresu problemów uzależnień i przemocy.