Komunikat Burmistrza Miasta Mrągowo

 

Zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203 ze zm.), Burmistrz Miasta Mrągowo podaje do publicznej wiadomości:

1/ podstawową kwotę dotacjidla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, prowadzonych przez miasto Mrągowo:

 

Obowiązuje od dnia

 

Podstawowa kwota dotacji

(roczna)

 

1 stycznia 2019 r.

3 373,53

 

2/ statystyczną liczbę dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów oraz uczestników zajęć rewalidacyjno - wychowawczych w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Miasto Mrągowo, ustaloną na podstawie roku bazowego (2018) :

 

Statystyczna liczba uczniów ogółem

Uczniowie niepełnosprawni (z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego)

Statystyczna liczba uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

Statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju

112

11

0

3