Rekrutacja do oddziału sportowego o profilu piłka ręczna klasa IV

w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Generała Stefana „Grota” Roweckiego w Mrągowie

na rok szkolny 2019/2020

 

 

I. Rekrutacja do oddziału sportowego o profilu piłka ręczna, klasa IV, w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Generała Stefana „Grota” Roweckiego w Mrągowie na rok szkolny 2019/2020 odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.).

 

II. Rekrutacja kandydatów do wyżej wymienionego oddziału sportowego na rok szkolny 2019/2020, odbywa się w terminach, ustalonych Zarządzeniem Nr 18/2019 Burmistrza Miasta Mrągowo z dnia 31 stycznia 2019 r.:

 

RODZAJ CZYNNOŚCI

Terminy  w postępowaniu  rekrutacyjnym

Terminy w postępowaniu uzupełniającym

Złożenie podania wraz ze zgodą rodziców na uczęszczanie dziecka do klasy IV sportowej o profilu piłka ręczna oraz orzeczenia lekarskiego wydanego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej potwierdzającego bardzo dobry stan zdrowia kandydata

 

od 4 lutego

do 22 lutego

 

od 13 maja  do 31 maja

Przeprowadzenie próby sprawności fizycznej kandydata do klasy IV sportowej o profilu piłka ręczna

25 lutego

godz. 14.00

sala gimnastyczna

3 czerwca

godz. 14.00

sala gimnastyczna

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną podań o przyjęcie do klasy IV sportowej o profilu piłka ręczna oraz wyników próby sprawności fizycznej kandydata w celu zakwalifikowania

26 lutego

do godz. 15.00

4 czerwca

do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych  i kandydatów nieprzyjętych

28 lutego

 do godz. 14.00

6 czerwca

do godz. 14.00

 

 

III. Szczegółowa dokumentacja dotycząca rekrutacji do oddziału sportowego, dostępna jest  w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Generała Stefana „Grota” Roweckiego w Mrągowie oraz na stronie internetowej placówki.

 

 

                                                                                               Zastępca Burmistrz Miasta Mrągowo

 

                                                                                                                  Tadeusz Łapka