Burmistrz Miasta Mrągowo informuje, iż w wyniku zastosowania procedury wynikającej z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2018 r. poz. 450) została podpisana umowa o wsparcie zadania publicznego pn. „Motocyklowe Mistrzostwa Polski Cross Country runda V, VI”.

Zadanie realizowane będzie w terminie od 01.05.2019 r. do 30.06.2019 r. przez Mrągowskie Stowarzyszenie Młodzieży,Gmina Miasto Mrągowo dofinansowała realizację zadania w kwocie 10 000 zł.