Burmistrz Miasta Mrągowo informuje, że w wyniku zastosowania procedury wynikającej z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2018 poz. 450) została podpisana umowa o wsparcie zadania publicznego pn. ,,Na Kaziuka – XVI spotkanie z tradycją i kulturą dawnej Polski”.

Zadanie realizowane będzie w terminie od 26.02.2019 r. do 10.03.2019 r., przez Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej Oddział w Mrągowie. Gmina Miasto Mrągowo dofinansowała realizację zadania w kwocie 3 000 zł.