Burmistrz Miasta Mrągowo informuje, iż w wyniku zastosowania procedury wynikającej z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2018 r. poz. 450)została podpisana umowa o wsparcie zadania publicznego pn. „Żeglarskie Grand Prix Mrągowa 2019”.

Zadanie realizowane będzie w terminie od 25.04.2019 r. do 20.07.2019 r. przez Mrągowskie Towarzystwo Regatowe „Czos”, Gmina Miasto Mrągowo dofinansowała realizację zadania w kwocie 10 000 zł.