Gmina Miasto Mrągowo informuje o wynikach otwartego naboru na partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu zamkniętego nr RPWM.10.07.00-IZ.00-28-001/19 OŚ Priorytetowa 10. Regionalny Rynek Pracy Działanie 10.7 Aktywne i zdrowe starzenie się Typ projektu: Opracowanie i/lub wdrożenie programów zdrowotnych z uwzględnieniem rehabilitacji medycznej.

W związku z ogłoszeniem o otwartym naborze na partnera spoza sektora finansów publicznych zamieszczonym przez Gminę Miasto Mrągowo w dniu 19.02.2019 r. w Biuletynie Informacji Publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w odpowiedzi na konkurs zamknięty nr RPWM.10.07.00-I2.00-28-001/19 OS Priorytetowa 10. Regionalny Rynek Pracy Działanie 10.7 Aktywne i zdrowe starzenie się Typ projektu: Opracowanie i/lub wdrożenie programów zdrowotnych z uwzględnieniem rehabilitacji medycznej, zostały wybrane dwie oferty złożone przez:

1)      Rehroz Usługi Fizjoterapeutyczne Daniel Rozberg, ul. Wojska Polskiego 5A/4, 11-700 Mrągowo – podmiot leczniczy

2)       Fundację Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich, ul. Łuczańska 1, 11-500 Giżycko – organizacja pozarządowa.

Uzasadnienie wyboru:

Po przeanalizowaniu złożonych dokumentów Ogłaszający wybrał dwie oferty, które spełniły niezbędne wymagania. Łącznie z ofertami złożono niezbędne załączniki.

Rehroz Usługi Fizjoterapeutyczne Daniel Rozberg oraz Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich posiadają odpowiedni potencjał techniczno - organizacyjny, rzeczowy, kadrowy i finansowy niezbędny do realizacji wspólnego projektu.

Strony Partnerstwa:                                                                                                                    

Gmina Miasto Mrągowo                                                                                                                  

Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich                                                                                 

Rehroz Usługi Fizjoterapeutyczne Daniel Rozberg