KOMUNIKAT

 

Burmistrz Miasta Mrągowo informuje, że w wyniku zastosowania procedury wynikającej   z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2019 poz. 688) została podpisana umowa o wsparcie zadania publicznego pn. "25. Festiwal Kultury Kresowej Mrągowo 2019".

Zadanie realizowane będzie w terminie od 01.07.2019 r. do 28.09.2019 r., przez Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej Oddział w Mrągowie. Gmina Miasto Mrągowo dofinansowała realizację zadania w kwocie 10 000 zł.