KOMUNIKAT

dotyczący zlecenia realizacji zadania publicznego
z pominięciem otwartego konkursu ofert

 

Burmistrz Miasta Mrągowo informuje, że w dniu 6 sierpnia 2019 r. do Urzędu Miejskiego w Mrągowie wpłynęła oferta Hospicjum Domowego im. św. Wojciecha z siedzibą w Mrągowie na realizację zadania publicznego w zakresie promocji i organizacji wolontariatu, w formie wsparcia, pn. „Tworzenie sieci wsparcia społecznego oraz sposoby wzmacniania rodziny w sytuacji choroby nowotworowej.

Zgodnie z art. 19 a ust.4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 688) każdy, w terminie 7 dni od daty zamieszczenia oferty w:

-        Biuletynie Informacji Publicznej
-        na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mrągowie
-        na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Mrągowie

może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi można zgłaszać pisemnie na adres Urzędu Miejskiego w Mrągowie, ul. Królewiecka 60A, 11 – 700 Mrągowo z dopiskiem: „Uwagi do projektu pn. Tworzenie sieci wsparcia społecznego oraz sposoby wzmacniania rodziny w sytuacji choroby nowotworowej”.

Informacji udziela w Referat Edukacji, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej, pok. 26, tel. 89 741 90 04.

Oferta Hospicjum Domowego im. św. Wojciecha