KOMUNIKAT

dotyczący zlecenia realizacji zadania publicznego
z pominięciem otwartego konkursu ofert

 

Burmistrz Miasta Mrągowo informuje, że w dniu 06.08.2019 r. do Urzędu Miejskiego w Mrągowie wpłynęła oferta Młodzieżowego Stowarzyszenia Inicjatyw Sportowych na realizację zadania publicznego, w formie wsparcia z zakresu profilaktyki problemów alkoholowych pn. „II Fair Play Football3 Festiwal – Mrągowo 2019 o Puchar Burmistrza Mrągowa z udziałem reprezentacji Niemiec, Rosji i Izraela”.Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688) każdy, w terminie 7 dni od daty zamieszczenia  oferty w:

- Biuletynie Informacji Publicznej
- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mrągowie
- na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Mrągowie

może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi można zgłaszać pisemnie na adres Urzędu Miejskiego w Mrągowie, ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo z dopiskiem: „II Fair Play Football3 Festiwal – Mrągowo 2019 o Puchar Burmistrza Mrągowa z udziałem reprezentacji Niemiec, Rosji i Izraela”.

Informacji udziela Referat Edukacji, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej, pok. 26, tel. 89 741 90 04.

Oferta Młodzieżowego Stowarzyszenia Inicjatyw Sportowych