Mrągowo, 22.08.2019  r.

KOMUNIKAT

Burmistrz Miasta Mrągowo informuje, iż w wyniku zastosowania procedury wynikającej z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2019 poz. 688.) została podpisana umowa o wsparcie zadania publicznego pn. „II  Fair Play Football3 Festiwal - Mrągowo 2019 o Puchar Burmistrza Mrągowa z udziałem reprezentacji Niemiec, Rosji i Izraela”.

Zadanie realizowane będzie w terminie od 22.08.2019 r. do 30.09.2019 r. przez Młodzieżowe Stowarzyszenie Inicjatyw Sportowych,Gmina Miasto Mrągowo dofinansowała realizację zadania w kwocie  9 900 zł.