EKZ.525.10.2019                                                                                    
Mrągowo, dnia 22.08.2019 r.

KOMUNIKAT

 

Burmistrz Miasta Mrągowo informuje, że w wyniku zastosowania procedury wynikającej z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2019 poz. 688) została podpisana umowa o wsparcie zadania publicznego w zakresie promocji i organizacji wolontariatu pn. „Tworzenie sieci wsparcia społecznego oraz sposoby wzmacniania rodziny w sytuacji choroby nowotworowej”.

Zadanie realizowane będzie w terminie od 11.09.2019 r. do 09.12.2019 r. przez Hospicjum Domowe im. św. Wojciecha w Mrągowie. Gmina Miasto Mrągowo dofinansowała realizację zadania w kwocie 4 000 zł.