Zgodnie z Uchwałą XXIX/3/2013 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 28.02.2013 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miasto Mrągowo, Burmistrz Miasta Mrągowo ogłasza konsultacje społeczne projektu dokumentu „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Miasto Mrągowo na 2020 r.”.

 1. Termin konsultacji: od 04.09.2019 r. do 17.09.2019 r.
 2. Celem konsultacji jest poznanie opinii mieszkańców Mrągowa o przygotowanym dokumencie.
 3. W konsultacjach mogą uczestniczyć wszyscy mieszkańcy Gminy Miasto Mrągowo,     
  posiadający czynne prawo wyborcze oraz  organizacje pozarządowe, placówki oświatowe
  i instytucje realizujące zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,mające siedzibę na terenie Gminy Miasto Mrągowo.
 4. Konsultacje zostaną przeprowadzone w następujących formach:
  1) poprzez umieszczenie dokumentu, podlegającego konsultacjom, na stronie internetowej Urzędu i przyjmowanie uwag na piśmie w formie papierowej lub elektronicznej, za pomocą formularza konsultacyjnego, który stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia,
  2) poprzez udostępnienie dokumentu w Urzędzie Miejskim w Mrągowie.
 5. Dokument oraz formularz do konsultacji dostępne będą w Urzędzie Miejskim w Mrągowie (pokój nr 26, I piętro), na stronie internetowej: www.mragowo.pl  oraz  w Biuletynie Informacji Publicznej. Formularze mogą być składane w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., temat wiadomości: Konsultacje społeczne dokumentu „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Miasto Mrągowo na 2020 r.”. Formularze mogą być  także składane w wersji papierowej w Sekretariacie Urzędu Miejskiego  (I piętro pok. nr 17) lub wysyłane na adres: Urząd Miejski w Mrągowie, ul. Królewiecka 60 A, 11-700 Mrągowo. Na kopercie  należy umieścić napis: Konsultacje społeczne dokumentu „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Miasto Mrągowo na 2020 r.”.
 6. Informacji udziela Paulina Koneszko - Referat Edukacji, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej, pod nr telefonu 89 741 90 04, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 7. Wyniki konsultacji zamieszczone będą na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń, nie później niż 30 dni od zakończenia konsultacji.  

Mrągowo, dnia 26.08.2019 r.

Załączniki: 
Załącznik Nr 1
Formularz do konsultacji
Załącznik Nr 2 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Miasto Mrągowo na 2020 r.
Załącznik Nr 3Zarządzenie