Burmistrz Miasta Mrągowo informuje, że w dniu 02.09.2019 r. do Urzędu Miejskiego w Mrągowie wpłynęła oferta Stowarzyszenia Luz Grupa  na realizację zadania publicznego, w formie wsparcia z zakresu profilaktyki problemów alkoholowych pn. „Milko Mazury MTB Etap 11 – 15.09.2019 – Mrągowo – Wyścig o Niedźwiedzią Łapę”. Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688) każdy, w terminie 7 dni od daty zamieszczenia  oferty w:

- Biuletynie Informacji Publicznej

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mrągowie

- na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Mrągowie

może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi można zgłaszać pisemnie na adres Urzędu Miejskiego w Mrągowie, ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo z dopiskiem: „Milko Mazury MTB Etap 11 – 15.09.2019 – Mrągowo – Wyścig  o Niedźwiedzią Łapę”.

Informacji udziela Referat Edukacji, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej, pok. 26, tel. 89 741 90 04.

Oferta Luz Grupa