Burmistrz Miasta Mrągowo informuje, iż w wyniku zastosowania procedury wynikającej z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ((t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 688)) została podpisana umowa o wsparcie zadania publicznego pn. „Puchar Mazur 7”.

Zadanie realizowane będzie w terminie od 01.03.2020 r. do 30.04.2020 r. przez Stowarzyszenie Kaliniak Team Mrągowo, Gmina Miasto Mrągowo dofinansowała realizację zadania w kwocie 10 000 zł.